Dofinansowanie z UE

Firma M&M Notebooks zrealizowała innowacyjny projekt:

„Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B wspomagającego proces sprzedaży oraz integrującego systemy informatyczne partnerów”.

Nr umowy: UDA-POIG.08.02.00-14-172/10-00
Wartość dofinansowania: 1 746 020,00 PLN
Wartość projektu: 3 492 040,00 PLN

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), działanie numer 8.2. „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

Projekt polegał na stworzeniu i wdrożeniu nowoczesnego systemu informatycznego klasy B2B. Innowacyjność systemu polega na szerokiej integracji wielu modułów, zarówno w ramach oprogramowania Wnioskodawcy, a także jego partnerów biznesowych. System wdrażany przez Wnioskodawcę ma na celu wspieranie procesu sprzedaży i obsługi klienta, dzięki zastosowaniu nowych technologii i rozwiązań informatycznych, a przede wszystkim dzięki integracji z systemami partnerów.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.