Leasing

 


 

Leasing na wszystkie laptopy i notebooki już od 3 tys. pln netto !!!

Procedura uproszczona. Decyzja leasingowa już w 30 minut 
- opłata wstępna od 0% do 30%
- okres leasingu od 18 do 36 miesięcy

Wymagane dokumenty

1. Procedura uproszczona 
(dotyczy przedmiotów o wartościach od 3.000 do 30.000 zł. netto) 

W przypadku ubiegania się o leasing należy wypełnić wniosek (pobierz wniosek) oraz przedstawić poniższe dokumenty w zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego. 

a. osoby fizyczne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru
- dwa dowody tożsamości

b. spółki cywilne
- umowa spółki
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników
- dwa dowody tożsamości każdego ze wspólników

c. spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne
- aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
- dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki

d. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
- aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS)
- dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki

2. Procedura zwykła 
(dotyczy przedmiotów o wartościach powyżej 30.000 zł. netto) 

W przypadku ubiegania się o leasing należy wypełnić wniosek i informacje dodatkowe do wniosk (pobierz wniosek) oraz przedstawić poniższe dokumenty w zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego.

a. osoby fizyczne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru
- regon i NIP.
- dwa dowody tożsamości

b. spółki cywilne
- umowa spółki
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników
- regon i NIP
- dwa dowody tożsamości każdego ze wspólników

c. spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne
- aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
- aegon i NIP
- dwa dowody tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki

d. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
- aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS)
- regon i NIP
- dwa dowody tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.leasingoptymalny.pl